TOW: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 01/02/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 06/2018/GCNCP-VSD ngày 31/01/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn
Trụ sở chính:
Lô 12A, Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
Điện thoại:
(0292) 3843 392
Fax:
(0292) 3744 126
Vốn điều lệ:
53,188,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn
Mã chứng khoán:
TOW
Mã ISIN:
VN000000TOW9
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
5,318,800 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
53,188,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 01/02/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn đăng ký giao dịch cổ phiếu TOW trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu TOW được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: