KTC: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 31/01/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 05/2018/GCNCP-VSD ngày 30/01/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang
Trụ sở chính:
Số 190 đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại:
02973862113
Fax:
02973866080
Vốn điều lệ:
364,738,330,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang
Mã chứng khoán:
KTC
Mã ISIN:
VN000000KTC9
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
36,473,833 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
364,738,330,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 31/01/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang đăng ký giao dịch cổ phiếu KTC trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu KTC được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: