SON: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 07/12/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 221/2017/GCNCP-VSD ngày 06/12/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại
Trụ sở chính:
Số 34 đường Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
0243.9763090
Fax:
0243.9741420
Vốn điều lệ:
97,299,300,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại
Mã chứng khoán:
SON
Mã ISIN:
VN000000SON0
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
9,729,930 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
97,299,300,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 07/12/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại đăng ký giao dịch cổ phiếu SON trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu SON được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: