HPH: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 05/12/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 219/2017/GCNCP-VSD ngày 04/12/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc
Trụ sở chính:
Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại:
0240.3526577
Fax:
0204.3526066
Vốn điều lệ:
84,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc
Mã chứng khoán:
HPH
Mã ISIN:
VN000000HPH2
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
8,400,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
84,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 05/12/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc đăng ký giao dịch cổ phiếu HPH trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu HPH được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: