MSN11718: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 01/12/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 96/2017/GCNTP-VSD ngày 30/11/2017 và cấp mã trái phiếu cho trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
Trụ sở chính:
Phòng 802, tầng 8, Toà nhà Central plaza, số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại:
08 62563862
Fax:
08 38274115
Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 30/11/2017.
Tên chứng khoán:
Trái phiếu MSN09201901
Mã chứng khoán:
MSN11718
Mã ISIN:
VN0MSN117186
Mệnh giá:
100,000 đồng
Loại chứng khoán:
Trái phiếu Doanh nghiệp
Số lượng chứng khoán đăng ký:
15,000,000 trái phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
1,500,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 01/12/2017,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.
Lưu ý: Công ty cổ phần Tập đoàn Masan đăng ký niêm yết trái phiếu MSN11718 tại SGDCK TPHCM. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK TPHCM.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: