IDC: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu trúng đấu giá
Cập nhật: Thứ sáu, 03/11/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu trúng đấu giá số 02CPH/2017/GCNCP-VSD ngày 02/11/2017 và cấp mã chứng khoán cho doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam – TNHH Một thành viên(Tên doanh nghiệp dự kiến sau khi cổ phần hóa: Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - CTCP)
Trụ sở chính:
Số 151 ter Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(028) 34388883
Fax:
(028) 39312705
Vốn điều lệ:
3,000,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - CTCP
Mã chứng khoán:
IDC
Mã ISIN:
VN000000IDC7
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
55,305,500 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
553,055,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 03/11/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Cổ phiếu IDC trúng đấu giá sẽ được đăng ký giao dịch trên trên thị trường Upcom tại SGDCK Hà Nội. Việc đăng  ký giao dịch cổ phiếu thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: