VEA: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 02/11/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 205/2017/GCNCP-VSD ngày 01/11/2017 và cấp mã chứng khoán cho Tổng công ty máy Động lực và máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
Trụ sở chính:
Lô D, khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
024 62800802
Fax:
024 62800809
Vốn điều lệ:
13,288,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
Mã chứng khoán:
VEA
Mã ISIN:
VN000000VEA2
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
1,328,800,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
13,288,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 02/11/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: