PBK: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 02/11/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 207/2017/GCNCP-VSD ngày 02/11/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn
Trụ sở chính:
Thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại:
020 96282828
Fax:
Vốn điều lệ:
86,423,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn
Mã chứng khoán:
PBK
Mã ISIN:
VN000000PBK9
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
8,642,300 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
86,423,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 03/11/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn đăng ký giao dịch cổ phiếu PBK trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu PBK được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: