SKV: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 12/10/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 191/2017/GCNCP-VSD ngày 12/10/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa
Trụ sở chính:
Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại:
0258 3745601
Fax:
0258 3745605
Vốn điều lệ:
230,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa
Mã chứng khoán:
SKV
Mã ISIN:
VN000000SKV1
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
23,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
230,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 13/10/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đăng ký giao dịch cổ phiếu SKV trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu SKV được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: