HDW: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 03/10/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 187/2017/GCNCP-VSD ngày 03/10/2017 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương
Trụ sở chính:
Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại:
0320.3840380-3859104
Fax:
0320.3859010
Vốn điều lệ:
318,824,700,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương
Mã chứng khoán:
HDW
Mã ISIN:
VN000000HDW7
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
31,882,470 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
318,824,700,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 04/10/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương đăng ký giao dịch cổ phiếu HDW trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu HDW được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: