QLD: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 22/09/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 182/2017/GCNCP-VSD ngày 22/9/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn
Trụ sở chính:
Số 127, đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại:
0205.3811605
Fax:
0205.3812930
Vốn điều lệ:
12,074,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn
Mã chứng khoán:
QLD
Mã ISIN:
VN000000QLD1
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
1,207,400 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
12,074,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 25/09/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu ý: Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đăng ký giao dịch cổ phiếu QLD trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu QLD được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: