BDC: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 22/09/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 181/2017/GCNCP-VSD ngày 21/09/2017 và cấp mã chứng khoán cho Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP
Trụ sở chính:
Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Điện thoại:
0225 3856251
Fax:
0225 3856451
Vốn điều lệ:
217,359,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP
Mã chứng khoán:
BDC
Mã ISIN:
VN000000BDC2
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
21,735,900 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
217,359,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 22/09/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu ý: Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP đăng ký giao dịch cổ phiếu BDC trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu BDC được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: