HRB: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 19/09/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 180/2017/GCNCP-VSD ngày 18/09/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương Mại, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương Mại
Trụ sở chính:
Số 4 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
(024) 37724330
Fax:
(024) 37724332
Vốn điều lệ:
63,384,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương Mại
Mã chứng khoán:
HRB
Mã ISIN:
VN000000HRB1
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
6,338,400 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
63,384,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 19/09/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu ý: Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương Mại đăng ký giao dịch cổ phiếu HRB trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu HRB được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: