KDF: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 15/09/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 177/2017/GCNCP-VSD ngày 15/09/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO
Trụ sở chính:
Lô A2-7, đường số N4, khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
028.38921326
Fax:
028.38921327
Vốn điều lệ:
560,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO
Mã chứng khoán:
KDF
Mã ISIN:
VN000000KDF6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
56,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
560,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 18/09/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO đăng ký giao dịch cổ phiếu KDF trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu KDF được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: