HLE: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 15/09/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 176/2017/GCNCP-VSD ngày 14/09/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng
Trụ sở chính:
Số 1 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:
0225. 3747427
Fax:
0225. 3747617
Vốn điều lệ:
22,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng
Mã chứng khoán:
HLE
Mã ISIN:
VN000000HLE8
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
2,200,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
22,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 15/09/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng đăng ký giao dịch cổ phiếu HLE trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu HLE được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: