TA6: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 15/09/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 178/2017/GCNCP-VSD ngày 15/09/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665
Trụ sở chính:
Số 116A đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại:
024 3858 1489
Fax:
024 3858 7825
Vốn điều lệ:
30,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665
Mã chứng khoán:
TA6
Mã ISIN:
VN000000TA68
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
3,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
30,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 18/09/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 đăng ký giao dịch cổ phiếu TA6 trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu TA6 được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: