PCC: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 15/09/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 175/2017/GCNCP-VSD ngày 14/09/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Xây lắp 1 - Petrolimex, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex
Trụ sở chính:
Số 550+552 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
0243 8770090
Fax:
0243 8273860
Vốn điều lệ:
115,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex
Mã chứng khoán:
PCC
Mã ISIN:
VN000000PCC4
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
11,500,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
115,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 15/09/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Xây lắp 1 - Petrolimex đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu PCC được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: