PLP: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 09/08/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 156/2017/GCNCP-VSD ngày 09/08/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Trụ sở chính:
Lô đất CN4.3 khu công nghiệp MP Đình Vũ, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
Điện thoại:
024 3555 1669
Fax:
024 3555 1671
Vốn điều lệ:
150,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
Mã chứng khoán:
PLP
Mã ISIN:
VN000000PLP7
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
15,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
150,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 10/08/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu ý:Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê đăng ký niêm yết cổ phiếu PLP trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu PLP được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: