VPB: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 08/08/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 155/2017/GCNCP-VSD ngày 07/08/2017 và cấp mã chứng khoán cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Trụ sở chính:
Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
024 3928 8869
Fax:
024 3928 8867
Vốn điều lệ:
15,706,230,150,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Mã chứng khoán:
VPB
Mã ISIN:
VN000000VPB6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi cổ tức
Số lượng chứng khoán đăng ký:
1,405,908,635 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
14,059,086,350,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 08/08/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Trong đó:
+
Cổ phiếu phổ thông: 1.332.689.035 cổ phiếu (Một tỷ ba trăm ba mươi hai triệu sáu trăm tám mươi chín nghìn không trăm ba mươi lăm cổ phiếu)
+ Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: 73.219.600 cổ phiếu (Bảy mươi ba triệu hai trăm mười chín nghìn sáu trăm cổ phiếu)
Lưu ý: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng đăng ký niêm yết cổ phiếu VPB tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu VPB được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: