VPG: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 08/08/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 154/2017/GCNCP-VSD ngày 07/08/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
Trụ sở chính:
Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại:
0225 3569 699
Fax:
0225 3569 689
Vốn điều lệ:
200,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
Mã chứng khoán:
VPG
Mã ISIN:
VN000000VPG5
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu cổ phiếu
Số lượng chứng khoán đăng ký:
20,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
200,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 08/08/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu ý: Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đăng ký niêm yết cổ phiếu VPG tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu VPG được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: