NED: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 03/08/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 151/2017/GCNCP-VSD ngày 02/08/2017 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
Trụ sở chính:
Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
Điện thoại:
0226 265095
Fax:
0226 265097
Vốn điều lệ:
362,547,540,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
Mã chứng khoán:
NED
Mã ISIN:
VN000000NED3
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
36,254,754 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
362,547,540,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 03/08/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: