CRC: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 02/08/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 150/2017/GCNCP-VSD ngày 01/08/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam
Trụ sở chính:
104/140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:
0246 292 5566
Fax:
0246 292 5566
Vốn điều lệ:
150,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam
Mã chứng khoán:
CRC
Mã ISIN:
VN000000CRC0
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
15,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
150,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 02/08/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu ý: Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam đăng ký niêm yết cổ phiếu CRC tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu CRC được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: