MEL: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 02/08/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 149/2017/GCNCP-VSD ngày 01/08/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty Cổ phần Thép Mê Lin, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Thép Mê Lin
Trụ sở chính:
Khu hành chính số 08, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại:
024. 35840545
Fax:
024. 3584054
Vốn điều lệ:
150,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Mê Lin
Mã chứng khoán:
MEL
Mã ISIN:
VN000000MEL8
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
15,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
150,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 02/08/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty Cổ phần Thép Mê Lin đăng ký niêm yết cổ phiếu MEL tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu MEL được thực hiện  theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: