MIE: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ hai, 31/07/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 148/2017/GCNCP-VSD ngày 31/07/2017 và cấp mã chứng khoán cho Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP
Trụ sở chính:
Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:
024 3825 2498
Fax:
024 3826 1129
Vốn điều lệ:
1,419,915,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP
Mã chứng khoán:
MIE
Mã ISIN:
VN000000MIE4
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
141,991,500 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
1,419,915,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 01/08/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Lưu ý: Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP đăng ký giao dịch cổ phiếu MIE trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu MIE được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: