FT1: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 14/07/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 140 /2017/GCNCP-VSD ngày 13/07/2017 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1
Trụ sở chính:
Đường 3/2, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:
0280 386 2396
Fax:
0280 386 2316
Vốn điều lệ:
70,798,530,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1
Mã chứng khoán:
FT1
Mã ISIN:
VN000000FT14
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
7,079,853 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
70,798,530,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 14/07/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: