CC4: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 11/07/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 139/2017/GCNCP-VSD ngày 10/07/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 4
Trụ sở chính:
243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
(84-4) 37669864
Fax:
(84-4) 37668863
Vốn điều lệ:
160,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 4
Mã chứng khoán:
CC4
Mã ISIN:
VN000000CC40
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
16,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
160,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 11/07/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: