NTF: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 07/07/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 138/2017/GCNCP-VSD ngày 07/07/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An
Trụ sở chính:
Số 16, Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại:
(84-38) 83842941
Fax:
(84-38) 3848720
Vốn điều lệ:
60,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An
Mã chứng khoán:
NTF
Mã ISIN:
VN000000NTF6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
6,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
60,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 10/07/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An đăng ký giao dịch cổ phiếu NTF trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu NTF được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: