TSJ: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 07/07/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 137/2017/GCNCP-VSD ngày 06/07/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội
Trụ sở chính:
Số 273 phố Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
(84-4) 7262626
Fax:
(84-4) 7263571
Vốn điều lệ:
748,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội
Mã chứng khoán:
TSJ
Mã ISIN:
VN000000TSJ7
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
74,800,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
748,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 07/07/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Du lịch Dịch Vụ Hà Nội đăng ký giao dịch cổ phiếu TSJ trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu TSJ được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: