PCM: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 06/07/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 136/2017/GCNCP-VSD ngày 05/07/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện
Trụ sở chính:
Số 64 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
024.38370362
Fax:
024.37659816
Vốn điều lệ:
40,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện
Mã chứng khoán:
PCM
Mã ISIN:
VN000000PCM4
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
4,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
40,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 06/07/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu ý: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện đăng ký giao dịch cổ phiếu PCM trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu PCM được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: