BHA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 05/07/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 135 /2017/GCNCP-VSD ngày 05/07/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà
Trụ sở chính:
Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
Điện thoại:
(0214) 6294668
Fax:
(0214) 6268606
Vốn điều lệ:
660,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà
Mã chứng khoán:
BHA
Mã ISIN:
VN000000BHA7
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
65,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
650,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 06/07/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà đăng ký giao dịch cổ phiếu BHA trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu BHA được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: