HIZ: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 05/07/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 134/2017/GCNCP-VSD ngày 04/07/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai
Trụ sở chính:
Khu công nghiệp Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:
061 3671039
Fax:
061 3671040
Vốn điều lệ:
75,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai
Mã chứng khoán:
HIZ
Mã ISIN:
VN000000HIZ9
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
7,500,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
75,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 05/07/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: