HPU: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 04/07/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 133/2017/GCNCP-VSD ngày 03/7/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần 28 Hưng Phú, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần 28 Hưng Phú
Trụ sở chính:
168 Quang Trung, phường 10, quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
028.38941228
Fax:
028.38941688
Vốn điều lệ:
20,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần 28 Hưng Phú
Mã chứng khoán:
HPU
Mã ISIN:
VN000000HPU5
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
2,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
20,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 04/07/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Lưu  ý: Công ty cổ phần 28 Hưng Phú đăng ký giao dịch cổ phiếu HPU trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu HPU được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 

TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: