VEC: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ hai, 19/06/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 125/2017/GCNCP-VSD ngày 19/06/2017 và cấp mã chứng khoán cho Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
Trụ sở chính:
15 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
38256404
Fax:
38832718
Vốn điều lệ:
438,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
Mã chứng khoán:
VEC
Mã ISIN:
VN000000VEC8
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
43,800,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
438,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 20/06/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: