AAV: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ hai, 19/06/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 126/2017/GCNCP-VSD ngày 19/06/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc
Trụ sở chính:
Tòa nhà Việt Tiên Sơn, khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Điện thoại:
03206 266066
Fax:
03206 266373
Vốn điều lệ:
125,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc
Mã chứng khoán:
AAV
Mã ISIN:
VN000000AAV0
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
12,500,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
125,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 20/06/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: