MND: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 16/06/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 122/2017/GCNCP-VSD ngày 15/06/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Môi trường Nam Định, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Môi trường Nam Định
Trụ sở chính:
Số 52/93 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại:
02283848141
Fax:
02283836894
Vốn điều lệ:
21,944,750,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường Nam Định
Mã chứng khoán:
MND
Mã ISIN:
VN000000MND6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
2,194,475 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
21,944,750,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 16/06/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: