DSP: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 15/06/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 124/2017/GCNCP-VSD ngày 15/06/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ
Trụ sở chính:
Số 15 đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
0838 650 921
Fax:
0838 655 930
Vốn điều lệ:
1,186,840,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ
Mã chứng khoán:
DSP
Mã ISIN:
VN000000DSP8
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
118,684,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
1,186,840,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 16/06/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: