VIC11707: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 19/05/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 52/2017/GCNTP-VSD ngày 19/05/2017 và cấp chứng khoán cho trái phiếu của cho Tập đoàn Vingroup - Công ty CP như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
Trụ sở chính:
Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội
Điện thoại:
(+84 8) 3974 9999
Fax:
(+84 8) 3974 8888
Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 19/05/2017.
Tên chứng khoán:
Trái phiếu VIC032019
Mã chứng khoán:
VIC11707
Mã ISIN:
VN0VIC117073
Mệnh giá:
100,000 đồng
Loại chứng khoán:
Trái phiếu Doanh nghiệp
Số lượng chứng khoán đăng ký:
10,000,000 trái phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
1,000,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 22/05/2017,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: