FRM: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 12/05/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 93/2017/GCNCP-VSD ngày 11/5/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn
Trụ sở chính:
Số 8 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
08.35108880
Fax:
08.38431335
Vốn điều lệ:
117,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn
Mã chứng khoán:
FRM
Mã ISIN:
VN000000FRM2
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
11,700,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
117,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 12/05/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: