BRR: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 12/05/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 96/2017/GCNCP-VSD ngày 11/05/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa
Trụ sở chính:
Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại:
0643.881964/ 0643.881978
Fax:
0643.881169
Vốn điều lệ:
1,125,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa
Mã chứng khoán:
BRR
Mã ISIN:
VN000000BRR0
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
112,500,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
1,125,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 12/05/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: