LIC: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 12/05/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 94/2017/GCNCP-VSD ngày 11/05/2017 và cấp mã chứng khoán cho Tổng Công ty Licogi - CTCP, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng Công ty Licogi – CTCP
Trụ sở chính:
Nhà G1, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
(84-4) 38542365
Fax:
(84-4) 38542655
Vốn điều lệ:
900,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty Licogi – CTCP
Mã chứng khoán:
LIC
Mã ISIN:
VN000000LIC0
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
90,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
900,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 12/05/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: