AFC: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 12/05/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 95/2017/GCNCP-VSD ngày 11/05/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương
Trụ sở chính:
Khu phố 2, trị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Điện thoại:
0650.3674955
Fax:
0650.3672986
Vốn điều lệ:
106,883,630,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương
Mã chứng khoán:
AFC
Mã ISIN:
VN000000AFC9
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
10,688,363 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
106,883,630,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 12/05/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: