HAM: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 12/05/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 97/2017/GCNCP-VSD ngày 11/05/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang
Trụ sở chính:
184 Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại:
(0710) 3832 176
Fax:
(0710) 3734 426
Vốn điều lệ:
62,253,990,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang
Mã chứng khoán:
HAM
Mã ISIN:
VN000000HAM4
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
6,225,399 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
62,253,990,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 12/05/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: