SEP: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
Cập nhật: Thứ năm, 12/01/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 12/2017/GCNCP-VSD ngày 11/01/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị
Trụ sở chính:
01 Phan Bội Châu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:
(+84) 533853031
Fax:
(+84) 533852695
Vốn điều lệ:
84,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị
Mã chứng khoán:
SEP
Mã ISIN:
VN000000SEP6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
7,500,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
75,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 12/01/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: