DBD: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
Cập nhật: Thứ năm, 05/01/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 06/2017/GCNCP-VSD ngày 04/01/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar), cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Trụ sở chính:
Số 489 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại:
056 384 6500
Fax:
056 384 6846
Vốn điều lệ:
523,790,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Mã chứng khoán:
DBD
Mã ISIN:
VN000000DBD0
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
52,379,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
523,790,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 05/01/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: