TD1732401: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
Cập nhật: Thứ năm, 05/01/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 01/2017/GCNTP-VSD ngày 05/01/2017 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Kho bạc Nhà nước- Bộ tài chính
Trụ sở chính:
Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
(84-4) 8242 243
Fax:
(84-4) 9331 294
Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 05/01/2017.
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 02/2017
Mã chứng khoán:
TD1732401
Mã ISIN:
VNTD17324011
Mệnh giá:
100,000 đồng
Loại chứng khoán:
Trái phiếu chính phủ
Số lượng chứng khoán đăng ký:
2,033,000 trái phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
203,300,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 06/01/2017,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: