BSQ: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
Cập nhật: Thứ năm, 05/01/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 04/2017/GCNCP-VSD ngày 04/01/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi
Trụ sở chính:
Khu công nghiệp Quảng Phú, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:
055 6250905
Fax:
055 6250910
Vốn điều lệ:
450,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi
Mã chứng khoán:
BSQ
Mã ISIN:
VN000000BSQ0
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
45,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
450,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 05/01/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: