FTM: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
Cập nhật: Thứ năm, 05/01/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 01/2017/GCNCP-VSD ngày 04/01/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân
Trụ sở chính:
Lô A3 khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Thái Tông, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại:
0363.251688
Fax:
0363.251689
Vốn điều lệ:
500,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân
Mã chứng khoán:
FTM
Mã ISIN:
VN000000FTM8
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
50,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
500,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 05/01/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: