TVA: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
Cập nhật: Thứ năm, 05/01/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 03/2017/GCNCP-VSD ngày 04/01/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì
Trụ sở chính:
Đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
04 38611056
Fax:
04 38613147
Vốn điều lệ:
60,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì
Mã chứng khoán:
TVA
Mã ISIN:
VN000000TVA0
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
1,500,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
15,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 05/01/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: