DNE: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
Cập nhật: Thứ năm, 05/01/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 02/2017/GCNCP-VSD ngày 04/01/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Môi trường Đô Thị Đà Nẵng, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Môi trường Đô Thị Đà Nẵng
Trụ sở chính:
471 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại:
0511.3622007
Fax:
0511.3642423
Vốn điều lệ:
57,736,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường Đô Thị Đà Nẵng
Mã chứng khoán:
DNE
Mã ISIN:
VN000000DNE3
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
5,773,600 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
57,736,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 05/01/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: