BTV: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
Cập nhật: Thứ năm, 05/01/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 05/2017/GCNCP-VSD ngày 04/01/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành
Trụ sở chính:
Số 82- 84 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
08.38227788
Fax:
08.38295060
Vốn điều lệ:
250,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành
Mã chứng khoán:
BTV
Mã ISIN:
VN000000BTV8
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
25,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
250,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 05/01/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: